EDICATION COMMITTEE MEMBERS
ADI SOYADI GÖREVİ  KURUMU
1 Prof.Dr. Görkem KISMALI Başkan Ankara Üni. Vet. Fak. Biyokimya AD Öğretim Üyesi
2 Prof.Dr.Halil GÜNEŞ Üye İstanbul Üni. Vet. Fak. Zootekni AD Öğretim Üyesi
3 Prof.Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN Üye Ankara Üni.Vet. Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD  Öğretim Üyesi
4 Prof.Dr. Yılmaz ARAL Üye  Ankara Üni. Vet. Fak. Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliğisi AD. Öğretim Üyesi
5 Doç.Dr.Onur GİRİŞGİN Üye Bursa Uludağ Üni. Vet. Fak. Parazitoloji AD Öğretim Üyesi aogirisgin@uludag.edu.tr 5422154952
6 Doç.Dr. Bengi ÇINAR KUL Üye Ankara Üni. Vet. Fak. Genetik AD  Öğretim Üyesi bkul@ankara.edu.tr 0533 6505125
7 Doç.Dr. Mert PEKCAN Üye Ankara Üni. Veteriner Fak. Biyokimya AD. Öğretim Üyesi
8 Dr.Arda Selin COŞKAN TUNÇ Üye Ankara Üni. Veteriner Fak. Pataloji AD. Öğretim Üyesi
9 Dr.Nigar YERLİKAYA Üye Ankara Üni. Vet. Fak. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD  Öğretim Elemanı