VEDEK Değerlendirici Eğitimi Sertifika Programı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında

Ankara Grand Dora Otelde 60 Değerlendiricinin Katılımlarıyla Yapıldı 


Read More

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nca 19.12.2017 tarihinden itibaren,  Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (VEDEK) Türkiye'deki Veteriner Eğitim Kurumlarını Ulusal Akreditasyon Süreçleri kapsamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu namına tescil yetkisi 5 yıl süreyle uzatılmıştır.


Read More

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapıldı. 

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu

VEDEK Yön.Kur. Başkanı


Read More