CRITERIA COMMITTEE MEMBERS
ADI SOYADI GÖREVİ  KURUMU
1 Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY Başkan Ondokuz Mayıs Üni. Vet. Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD Öğretim Üyesi/Yönetim Kurulu Üyesi
2 Prof.Dr.Fatma Seda ERGENEKO Üye / VAK Başkanı Ankara Üni.Vet.Fak. Gıda Hijyeni ve Tekenolojisi AD  Öğretim Üyesi
3 Prof.Dr.Murat FINDIK Üye Türk Veteriner Hekimleri Birliği TVHB Temsilcisi
4 Prof.Dr. Ali Reha AĞAOĞLU  Üye  Mehmet Akif Ersoy Üniv,Vet.Fak. Doğum ve Jinekoloji AD  Öğretim Üyesi
5 Doç.Dr. AYKUT GRAM Üye Erciyes Üni. Vet.Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD Öğretim Üyesi
6 Doç.Dr. KOZET AVANUS  Üye İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Zootekni AD Öğretim Üyesi
7 Doç.Dr Aytaç AKÇAY  Üye Ankara Üniversitesi Vet.Fak. Vet.Fak. Biyoistatistik AD  Öğretim Üyesi