AMAÇ

Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kabul görmüş belirli standartlar çerçevesinde
(ESG 2015, TYYÇ,EAEVE,AVMA,OIE) “Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği”nin temel amaçları;

a) Veteriner hekimliği akademik eğitim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini değerlendirmek,

b) Akredite etme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak,

 c) Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminin uluslararası alanda rekabet edilebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

 d) Güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner hekimler yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesini destekleyen faaliyetlerde bulunmak olarak sıralanabilir.