OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

 

 

 

Sayı:2024/01                                                                                                                     01/04/2024

Konu: Olağan Genel Kurul

 

 

Değerli Üyelerimiz

 

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği’nin 2024 yılı olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddeleri ile 29 NİSAN 2024 Günü saat 14.00’de dernek yerleşim yerinde (Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sok 62/11 Kızılay Ankara), yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 06 MAYIS 2024 günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 28 MART 2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararıyla verilmiştir. Alınacak ve uygulanacak kararların daha adil, sağlıklı, her üyenin görüşleri, önerileri ve oylarının sonucunda alınabilmesi için üyelerin yada temsilcilerin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

 

                                                                                                        Dernek Yönetim Kurulu

 

 

Gündem

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan heyetinin seçilmesi, Divan heyetine Genel Kurul zabıtlarını imzalama yetkisi verilmesi.
 3. 2022-2023 yılı Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve gelir giderlerinin okunması.
 4. 2022-2023 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması
 5. 2022-2023 yılı Faaliyet Raporunun, gelir giderlerinin ve Denetim Kurulu Raporunun görüşmeye açılması
 6. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası (ayrı ayrı)
 7. 2023-2025 Dönemi için tahmini Bütçenin görüşülmesi, aidatların tesbiti
 8.  Aidat ödemesi yapmayan üyelerin askıya alınması,
 9. Değerlendirici eğitimin yapılması,
 10. Değerlendirme ziyareti veya diğer işler için fakültelere görevli gideceklere ödenecek harcırahların belirlenmesi
 11. Akreditasyon ücretlerinin belilenmesi,
 12. Dernek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üyelerinin ve Yedeklerinin seçimi
 13. Dilek ve Temenniler
 14. Kapanış