TVHEDS-SDS-II-Sürüm-2018
 Tüzük Yönetmelik Yönergeler 24.07.2017 
VEDEK-TÜZÜK 21.07.17
VEDEK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ 21.07.17
VEDEK ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 21.07.17
VEDEK ADAY BELİRLEME KOMİTESİ YÖNERGESİ 21.07.17
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENME USULLERİ YÖNERGESİ 21.07.17
VEDEK KALİTE SÜREÇLERİ YÖNERGESİ 21.07.17
EĞİTİM KOMİTESİ YÖNERGESİ 21.07.17
VEDEK ARŞİV YÖNERGESİ 21.07.17

 Temel Belirleyiciler AnaGöstergeler Sözleşmeler Tablolar Formlar 24.07.2017 
  VEDEK ANA GÖSTERGELER 21.07.17  GİZLİLİK BİLDİRİM FORMU 21.07.17
 
 VEDEK TEMEL STANDARTLAR 21.07.17  Kursiyerler için DEĞERLENDİRME ANKETİ 21.07.17
 
VEDEK Dernek ve Kurum Arası Sözleşme Metni 21.07.17  VEDEK ÜYELERİ E-MAİL ADRESLERİ
 
 VEDEK Öz Değerlendirme Raporu Formatı  21.07.17
 
 Akreditasyon Çalışması Tablolar 18.03.2014
 
 VEDEK Akreditasyon Başvuru Dilekçesi Örneği 21.07.17
 
 Öz Değerlendirme Raporunun Muhatabı Olan Birimlerin Belirlenmesi 18.03.2014
 
 GERÇEK KİŞİLER ÜYELİK BAŞVURU FORMU 21.07.17
 
 DEĞERLENDİRİLECEK KURUMLAR İÇİN FAALİYET PLANI- ESKİ 16.03.2015
 
 TÜZEL KİŞİLER TEMSİLCİ BİLGİ FORMU 21.07.17
 
 DEĞERLENDİRME TAKIMI İÇİN FAALİYET PLANI- ESKİ 16.03.2015
 
 RAPOR A ve RAPOR B Formatı 21.07.17
 
 VEDEK Mevzuat Değişiklikleri Önerileri
 Program Degerlendiricisi Raporu Formatı 21.07.17
 
  ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYAN FORMU 21.07.17
 Ziyaret Sonrası Kurum Geri Bildirim Formu 21.07.17
 
  AKREDİTASYON İŞ AKIŞ ŞEMASI 21.07.17
 İÇ DENETİM PERFORMANS KRİTERLERİ FORMU 21.07.17
 
  DEĞERLENDİRME TAKIMI İÇİN BİLGİ DOKÜMANI 21.07.17
 Akredite Kurumlar için Ara Rapor Formatı 21.07.17
 
  DEĞERLENDİRİLECEK KURUMLAR İÇİN BİLGİ DOKÜMANI 21.07.17
 Komite Değerlendirici ve Üye Listesi 08.02.2017
YÖNETİM VE DENETİM KURULU 2016 Değerlendiricilerin Tüm Bilgileri
TÜM KOMİTE ÜYELERİ 2017 Taslak denetleme listesi
DEĞERLENDİRİCİ LİSTESİ 2017-2019 VAK İletişim Bilgileri
VEDEK ÜYE LİSTESİ 21.11.2016 VEDEK Organizasyon Yapısı
DEĞERLENDİRİCİ LİSTESİ 2015-2017 Yedek Değerlendiriciler (Taslak)
DEĞERLENDİRİCİ LİSTESİ 2019-2021  
ESKİ KOMİTELER
VAK ÜYELERİ 01.01.2015 EGITIM KOMITESI UYELERI 01.01.2015
ABK ÜYELERİ 01.01.2015 İÇ KALİTE GÜV. KOMITESI UYELERI 01.01.2015
ÖLÇÜTLER KOMITESI UYELERI 01.01.2015  
 
EĞİTİM SUNUMLARI   Ulusal Akreditasyonda Ana Göstergeler Sunumu İçin Tıklayınız VEDEK Temel Standartlar ve ÖDR Sunumu İçin Tıklayınız VEDEK Tüzük ve Yönetmelik Sunumu İçin Tıklayınız VEDEK Yönergeler Sunumu İçin Tıklayınız