DUYURULAR

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

 

VEDEK değerlendirme takımı; derneğimize ulusal akreditasyon amacıyla başvuran Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin değerlendirme ziyaretini 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

 


 

 

Ulusal Akreditasyon çalışmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kurumsal eğitimi 11-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 


 

 

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirme ziyaretini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) ÜYE LİSTESİ

 

S.NO

ADI SOYADI

GÖREV YERİ/İŞİ

1

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Ankara Üniversitesi

2

Prof.Dr. Pembe Sema TEMİZER OZAN

Elazığ Fırat Üniversitesi

3

Prof .Dr. Halil GÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

4

Prof.Dr. Mehmet Mustafa OĞAN

Uludağ Üniversitesi

5

Prof.Dr. Mustafa Serdar DEĞER

100.Yıl Üniversitesi

6

Prof .Dr. Şahin ASLAN

Kafkas Üniversitesi

7

Prof .Dr. Ertuğrul ELMA

Kırıkkale Üniversitesi

8

Prof .Dr. Hikmet ALTUNAY

Ankara Üniversitesi

9

Prof .Dr. Suat ERDOĞAN

Trakya Üniversitesi

10

Prof .Dr. Nafiz YURTAYDIN

Harran Üniversitesi

11

Prof .Dr. Tayfur BEKYÜREK

Erciyes Üniversitesi

12

Prof .Dr. Şinasi UMUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

13

Prof .Dr. Oğuz SARIMEHMETOĞLU

Ankara Üniversitesi

14

Prof .Dr. Metin BAYRAKTAR

Elazığ Fırat Üniversitesi

15

Prof. Dr. Rıfat VURAL

Ankara Üniversitesi

16

Prof.Dr. Barış SAREYYÜPOĞLU

Ankara Üniversitesi

17

Doç. Dr. Yılmaz ARAL

Ankara Üniversitesi

18

Prof.Dr. İrfan EROL

Ankara Üniversitesi

19

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Cumhuriyet Üniversitesi

20

Prof.Dr. Mehmet İRİADAM

Harran Üniversitesi

21

Prof.Dr. Murat FINDIK

19 Mayıs Üniversitesi

22

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

19 Mayıs Üniversitesi

23

Prof.Dr. Sami ÖZCAN

Kafkas Üniversitesi

24

BEYPİ(Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Tarım A.Ş.)

Özel Sektör

25

Alke İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti

Özel Sektör

26

Mehmet Cengiz ÖZKAN

Özel Sektör

27

Prof.Dr. Mehmet AKAN

Ankara Üniversitesi

28

Prof.Dr. Fuat ODABAŞIOĞLU

Mustafa Kemal Üniversitesi

29

Can DEMİR

Özel Sektör

30

Gökhan ŞİMŞEK

Özel Sektör

31

Prof.Dr. Osman KUTSAL

Ankara Üniversitesi

32

Prof.Dr. Kemal AK

İstanbul Üniversitesi

33

Prof.Dr. Hasan Hakan BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

34

Prof.Dr. Özge Özgen ARUN

İstanbul Üniversitesi

35

Prof.Dr. Hüseyin KARADAĞ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

36

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Uludağ Üniversitesi

37

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

38

SETBİR-Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği

Özel Sektör- Dernek

39

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

40

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Ankara Üniversitesi

41

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

42

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi

43

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

44

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Selçuk Üniversitesi

45

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

46

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Atatürk Üniversitesi

47

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kırıkkale Üniversitesi

48

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

49

Veteriner Hekimler Derneği

Dernek

50

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kafkas Üniversitesi

51

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

52

Doç.Dr. Okan EKİM

Ankara Üniversitesi

53

Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK

Ankara Üniversitesi

54

Doç.Dr. Görkem KISMALI

Ankara Üniversitesi

55

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

56

Prof.Dr. Alper YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

57

Prof.Dr. Ferda BELGE

Adnan Menderes Üniversitesi

58

Prof.Dr. Şeref İNAL

Selçuk Üniversitesi

59

Prof.Dr. Ali AYDIN

İstanbul Üniversitesi

60

Dr. Haluk ÖMER

Veteriner Hekim

61

Prof.Dr. Şükrü KIRKAN

Adnan Menderes Üniversitesi

62

Vet.Hek. Elif ÇAPAR

Veteriner Hekim

63

Prof.Dr. Yalçın DEVECİOĞLU

İstanbul Üniversitesi

64

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

İstanbul Üniversitesi

65

Vet. Hek. Dr. Erdal İLGÜ

Veteriner Hekim

66

Vet.Hek. Erkut GÖREN

Veteriner Hekim

67

Vet.Hek. Tolga TÜMBAL

Veteriner Hekim

68

Prof.Dr. Hatice ERÖKSÜZ

Fırat Üniversitesi

69

Vet.Hek. Ebru AKBAŞ

Veteriner Hekim

70

Prof.Dr. Ahmet GÜMEN

Uludağ Üniversitesi

71

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin CİHAN

Uludağ Üniversitesi

72

Yrd.Doç.Dr. Artun YIBAR

Uludağ Üniversitesi

73

Prof.Dr. Mehmet ELMALI

Mustafa Kemal Üniversitesi

74

Prof.Dr. R. Merih HAZIROĞLU

Ankara Üniversitesi

75

Doç.Dr. Bengi ÇINAR KUL

Ankara Üniversitesi

76

Dr. Nigar YERLİKAYA

Ankara Üniversitesi

77

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Selçuk Üniversitesi

78

Prof.Dr. M. Kemal KÜÇÜKERSAN

Ankara Üniversitesi

79

Prof.Dr. Hasan EREN

Adnan Menderes Üniversitesi

80

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Erciyes Üniversitesi

81

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası

Meslek Odası

82

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi