ANNOUNCEMENTS

There are no translations available.

29.04.2022 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Sonuçları İncelemek İçin Tıklayın


 
There are no translations available.

 5 Mart 2022 Tarihli VAK ve Yönetim Kurulu Toplantılarında yeniden ziyaret geçiren Erciyes ve Atatürk Üniversiteleri Veteriner Fakülteleri 14 Şubat 2027 tarihine kadar "Tam Akredite " Fakülte olarak Tescillenmiştir.

 

 5 Mart 2022 Tarihli VAK ve Yönetim Kurulu Toplantılarında ana ziyaret geçiren Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5 Mart 2024 Tarihine kadar " Şartlı Akredite "olarak Tescillenmiştir.

 

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapılacaktır. 

 

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu

VEDEK Yön.Kur. Başkanı


 
There are no translations available.

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapıldı. 

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu

VEDEK Yön.Kur. Başkanı


 
There are no translations available.

 VEDEK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DUYURUSU

 
            VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takımlarında görev yapmak üzere 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi” alanında Değerlendirici Eğitimi yapılacaktır.

            Katılım ücreti 150.-TL.dır.

            İlgilenenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

            Sevgi ve Saygılarımla.

                                                                                                         Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için vedek@vedek.org.tr adresine eğitim ve akademik bilgilerinizi belirten CV ve banka ödenti makbuzu ile başvurmanız rica olunur.


Banka Hesap Numarası Bilgileri :

Hesap İsmi : Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Banka Hesap No: T.İşbankası Dışkapı Şubesi 4206-1186470

IBAN  : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

 

NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına hesap isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.


 
There are no translations available.

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

BANKA HESAP NUMARASI

There are no translations available.

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI
DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

 BANKA HESAP NUMARASI

 
T.İŞ BANKASI DIŞKAPI ŞUBESİ
HESAP NO: 4206-1104054
IBAN : TR71 0006 4000 0014 2061 1040 54
NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına Derneğin isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.
NOT : Aidatların bu hesaba ödenmesi gerekmektedir.
 
 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI
DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

 BANKA HESAP NUMARASI

T.İŞ BANKASI DIŞKAPI ŞUBESİ
HESAP NO: 4206-1186470
 

IBAN : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına İktisadi İşletmenin isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.
 

 

NOT: Akreditasyon Başvuru ücreti ile Sertifika ücretinin bu hesaba ödenmesi, bu hesaba aidat ödemesi yapılmaması gerekmektedir.